Bây giờ là

Thống Kê Đầu Đuôi

5/5 - (6 bình chọn)
803
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 3.33% (1 lần) 0 9.51% (77 lần)
Đầu 1 13.33% (4 lần) 1 10.62% (86 lần)
Đầu 2 10.00% (3 lần) 2 9.14% (74 lần)
Đầu 3 3.33% (1 lần) 3 8.64% (70 lần)
Đầu 4 10.00% (3 lần) 4 10.62% (86 lần)
Đầu 5 13.33% (4 lần) 5 9.88% (80 lần)
Đầu 6 13.33% (4 lần) 6 10.00% (81 lần)
Đầu 7 20.00% (6 lần) 7 10.74% (87 lần)
Đầu 8 6.67% (2 lần) 8 9.38% (76 lần)
Đầu 9 6.67% (2 lần) 9 11.48% (93 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 13.33% (4 lần) 0 10.37% (84 lần)
Đuôi 1 16.67% (5 lần) 1 8.15% (66 lần)
Đuôi 2 10.00% (3 lần) 2 11.73% (95 lần)
Đuôi 3 6.67% (2 lần) 3 11.11% (90 lần)
Đuôi 4 6.67% (2 lần) 4 9.38% (76 lần)
Đuôi 5 3.33% (1 lần) 5 9.14% (74 lần)
Đuôi 6 10.00% (3 lần) 6 9.88% (80 lần)
Đuôi 7 10.00% (3 lần) 7 9.63% (78 lần)
Đuôi 8 6.67% (2 lần) 8 9.75% (79 lần)
Đuôi 9 16.67% (5 lần) 9 10.86% (88 lần)