Bây giờ là

Thống Kê Đầu Đuôi

5/5 - (6 bình chọn)
1.11K
Advertisements

Đầu số xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đầu 0 6.67% (2 lần) 0 8.52% (69 lần)
Đầu 1 3.33% (1 lần) 1 8.64% (70 lần)
Đầu 2 16.67% (5 lần) 2 10.25% (83 lần)
Đầu 3 10.00% (3 lần) 3 9.26% (75 lần)
Đầu 4 3.33% (1 lần) 4 9.14% (74 lần)
Đầu 5 6.67% (2 lần) 5 9.51% (77 lần)
Đầu 6 16.67% (5 lần) 6 13.70% (111 lần)
Đầu 7 10.00% (3 lần) 7 10.62% (86 lần)
Đầu 8 10.00% (3 lần) 8 9.01% (73 lần)
Đầu 9 16.67% (5 lần) 9 11.36% (92 lần)

Đuôi xuất hiện trong 30 lần quay Xổ số Miền Bắc

Đặc biệt Lần xuất hiện Lô tô Lần xuất hiện
Đuôi 0 10.00% (3 lần) 0 12.22% (99 lần)
Đuôi 1 10.00% (3 lần) 1 9.01% (73 lần)
Đuôi 2 10.00% (3 lần) 2 13.95% (113 lần)
Đuôi 3 3.33% (1 lần) 3 7.90% (64 lần)
Đuôi 4 10.00% (3 lần) 4 7.41% (60 lần)
Đuôi 5 10.00% (3 lần) 5 11.11% (90 lần)
Đuôi 6 20.00% (6 lần) 6 9.14% (74 lần)
Đuôi 7 16.67% (5 lần) 7 10.12% (82 lần)
Đuôi 8 6.67% (2 lần) 8 9.75% (79 lần)
Đuôi 9 3.33% (1 lần) 9 9.38% (76 lần)